פרמטרים לחיפוש

? מהם הפרמטרים לחיפוש ?
פרמטרים שמשפיעים על החיפוש ותצוגת תוצאותיו. לדוגמא: מיון התוצאות לפי כותר או קביעת מרחק בין מילים בחיפוש

? מתי להשתמש בפרמטרים של החיפוש ?
כאשר רוצים להגביל או להרחיב את החיפוש. לדוגמא: הגבלה לפי קוד שפה, סוג חומר, תחום תאריכים או הרחבה לפי תזאורוס

? איך מגיעים לפרמטרים על מנת לראות או לשנות אותם ?
לוחצים על כפתור "אפשרויות" בדף החיפוש (פשוט, מתקדם או מומחה) ומגיעים לדף פרמטרים לחיפוש

? האם הפרמטרים נשמרים ?
הפרמטרים, שנקבעו ע"י המשתמש, תקפים לאותו חיפוש בלבד. כאשר מתחילים חיפוש חדש (כפתורים "חיפוש פשוט", "חיפוש מתקדם", "חיפוש מומחה"), הפרמטרים מאותחלים לברירת מחדל. לדוגמא: מספר הכותרים המקסימלי שמובא בחיפוש נקבע ל- 100 כברירת מחדל. בדף פרמטרים לחיפוש ניתן לשנות מספר זה

הרחבת חיפוש לפי
הגבלת חיפוש לפי
תצוגת תוצאות חיפוש
סוגי חיפוש


הרחבת חיפוש לפי

? מהי רמיזה ?
רמיזה היא הפנייה מצורות שונות של כתיבת ערך אל הצורה בה הערך נרשם במחשב. החיפוש יורחב בהתאם לרמיזה בקטגוריה המסומנת
לדוגמא: הרחבה לפי רמיזה במחבר: חיפוש מחבר בשם "צרניחובסקי" ישלוף מחבר "טשרניחובסקי". הרחבה לפי רמיזה בכותר: חיפוש "מטוס" בכותר, ישלוף גם כותרים, אשר מכילים את המילה "אוירון"
ככלל חיפוש ערך יורחב לערכים נוספים הקשורים אליו בהתאם לסוגי הקשרים שסומנו (רמיזה לפי כותר, מחבר, מיון ועוד)

? אלו קשרים בין ערכים קיימים ?
קשר בין תת-ערך לערך
מונח נוסף, שעשוי להיות רלוונטי בחיפוש
(see also) ראה גם
קשר בין ערך לתת-ערך
לדוגמא: צמחי מאכל הוא מונח רחב לערך גזר
(broader term) מונחרחב
מונח קרוב, שעשוי להיות רלוונטי בחיפוש
לדוגמא: גזר ובצל הם מונחים צרים לערך צמחי מאכל
(narrow term) מונח צר
השתמש במונח אחר. שליפה לפי ערך מועדף לפיו בוצע המיפתוח
לדוגמא: מונח קשור לצמחי מאכל הוא מוצרי מזון
(related term) מונח קשור
הפנייה מערך מועדף לפיו בוצע המיפתוח
לדוגמא: צמחי מאכל הם הפנייה מהערך ירקות
(use term) הפנייה
לדוגמא: הערך צמחי מאכל מופנה מהערך ירקות (seen from) מופנה מ

! מילים בכותר !
קובע האם לחפש לפי כל מילה בכותר או לחפש לפי תחילת הכותר. כאשר פרמטר זה אינו פעיל, מושעית גם פעולתו של החיפוש המורפולוגי לגבי הכותר

! מרחק בין מילים !
כאשר מחפשים ערך המורכב ממספר מילים, בקטגוריות כותר או תקציר, ניתן להתחשב במרחק בין המילים. באופן רגיל, חיפוש לפי ערך המורכב ממספר מילים יבוצע תוך איתור הכותרים בהם מופיעות המילים לפי סדר רישומן וכשהן צמודות זו לזו.
לדוגמא: בחיפוש צמד המילים "מדינת ישראל" לא ישלף פריט הכולל את המילים "ישראל מדינת היהודים" פרמטר זה מאפשר הרחבת החיפוש לאיתור מילים המרוחקות אחת משכנתה.

תחום מרחק המילים נמדד ביחידות מילה (1 עד 9) כך שהמרחק המקסימלי הוא 18 מילים:9 לפני עד 9 אחרי.
לדוגמא: ע"י קביעה תחום המרחק מ- 1 עד 1 וחיפוש ערך "מדינת ישראל" ישלפו הכותרים הכוללים צמדי מילים: מדינת ישראל ו- ישראל: מדינת היהודים

? מהו חיפוש מורפולוגי ?
מאפשר חיפוש בטקסטים בעברית (כותר וטקסט). איחזור מידע ממאגר הכולל טקסטים בעברית נתקל בקשיים רבים בגלל מורכבותה ועושרה של השפה העברית, המאפשרת יצירת אלפי צורות נגזרות משם עצם וא פועל יחיד. הפעלת חיפוש מורפולוגי מאפשרת חיפוש "חכם" על כל הנגזרות המורפולוגיות של ערך החיפוש

? כיצד משפיע החיפוש המורפולוגי על התוצאות ?
חיפוש ערך בהטייה מסויימת כגון: הפלת מטוסים, ישלוף את כל המופעים שנגזרו מהמושגים בערך החיפוש: הפלת - הפיל, וכשהפילו, נפילת ועוד. מטוסים - מטוס, המטוס, מטוסינו ועוד
החיפוש יבוצע לכל הערכים בעלי אותו גזע מורפולוגי ואותה משמעות במובן הרחב (משפחה) לדוגמא: חיפוש "כתב" יורחב לחיפוש ערכים כגון: כתיבה, מכתב, התכתבות, ועודהגבלת חיפוש לפי

! בחירת סוג חומר !
ניתן לחפש ללא התייחסות לסוג חומר, או להגביל את החיפוש לסוגי חומר. ברירת המחדל היא חיפוש ללא הגבלה על סוג החומר של הפריט. הגבלת החיפוש נעשית ע"י ציון סוג או תחום סוגים נדרש. לדוגמא: אם במאגר קיימים 4 סוגי חומר: מאמר, ספר, כתב-עת, דוח, אזי הגבלה מסוג "מאמר" עד "מאמר" תשלוף מתוך כותרי מאמרים בלבד. הגבלה מסוג "ספר" עד סוג "דוח" תשלוף כותרי ספרים, כתבי-עת ודו"חות

! בחירת תת-סוג חומר !
ניתן לחפש ללא התייחסות לתת-סוג החומר, או להגביל את החיפוש לתתי-סוג חומר. ברירת המחדל היא חיפוש ללא הגבלה על תתי-סוג החומר של הפריט. הגבלת החיפוש נעשית ע"י ציון תת-סוג או תחום תתי-סוג נדרש. לדוגמא: אם במאגר קיימים 4 תתי-סוג חומר: שירה, מדע בדיוני, מתח,רומן, אזי הגבלה מתת-סוג "שירה" עד "שירה" תשלוף מתוך כותרים השייכים לתת-סוג שירה בלבד. הגבלה מתת-סוג "מדע בדיוני" עד תת-סוג "רומן" תשלוף כותרים שייכים לתתי-סוגים: מדע בדיוני, מתח ורומן

! בחירת סטטוס !
ניתן לחפש ללא התייחסות לסטטוס החומר, או להגביל את החיפוש לסטטוסים מסויימים. ברירת המחדל היא חיפוש ללא הגבלה על סטטוס הפריט. הגבלת החיפוש נעשית ע"י ציון סטטוס או תחום סטטוסים נדרש. לדוגמא: אם במאגר קיימים 3 סוגי סטטוס של החומר: שמור, רגיל, בהזמנה, אזי הגבלה מסטטוס "שמור" עד "שמור" תשלוף מתוך הכותרים שהם בסטטוס שמור בלבד. הגבלה מסוג "רגיל" עד סוג "בהזמנה" תשלוף כותרים שהסטטוס שלהם הוא רגיל או בהזמנה

! שפות !
אפשר לציין מהי השפה של החומר אותו רוצים לשלוף. ברירת המחדל היא "כל השפות", כלומר ללא הגבלה על קוד שפת החומר. לדוגמא: אם בוחרים "עברית", אזי החיפוש ישלוף פריטים בשפה העברית בלבד

! תאריך פתיחה !
הגבלה לפי תחום תאריכי פתיחה של הפריטים במחשב, כך שיתקבלו כל הפריטים שקוטלגו בתחום התאריכים שצויין. כאשר השדות ריקים (ברירת המחדל), אין הגבלה על תחום התאריכים.
הקלדת תאריך תעשה באופן הבא: שנה - 2 ספרות/חודש - 2 ספרות/יום - 2 ספרות
לדוגמא: ת. פתיחה מ- 01/01/96 עד 31/12/97

! תאריך עדכון !
הגבלה לפי תחום תאריכי עדכון של הפריטים במחשב, כך שיתקבלו כל הפריטים שעודכנו בתחום התאריכים שצויין. כאשר השדות ריקים (ברירת המחדל), אין הגבלה על תחום התאריכים.
הקלדת תאריך תעשה באופן הבא: שנה - 2 ספרות/חודש - 2 ספרות/יום - 2 ספרות
לדוגמא: ת. עדכון מ- 01/01/97 עד 31/12/99


תצוגת תוצאות חיפוש

! הגבל תוצאות !
קובע כמה פריטים לכל היותר יובאו בחיפוש. ברירת המחדל היא 100. אם מספר התוצאות גבוה מהמספר המצויין, אזי תופיע הודעה למשתמש בתחילת דף התוצאות, ואפשר לחזור על החיפוש לאחר הגדלת מספר זה

! מיון לפי !
מאפשר לקבוע את סדר תצוגת תוצאות החיפוש לפי קטגוריה מבוקשת. ברירת המחדל היא ללא מיון. לדוגמא: אם נבחר מיון לפי "כותר", אזי תוצאות השאילתה תוצגנה ממויינות לפי סדר אלפאבתי עולה של כותרות הפריטים

! הצג פריט מספר !
תצוגת פריט ללא ביצוע חיפוש. הקלד את מספר הפריט המבוקש בתיבת הטקסט (עד 6 ספרות), לחץ על "חזור" ולאחר מכן על "חיפוש"נושאים קרובים
סוגי חיפוש
פרמטרים מתקדמים לחיפוש